Afschaffing forfaitaire belastingregeling

Vanaf 1 januari 2028 kunnen kleinhandelaars niet langer gebruik maken van de forfaitaire belastingregeling voor btw en inkomstenbelasting. Deze regeling wordt stapsgewijs uitgefaseerd. Zo kunnen nieuwe belastingplichtigen hier al sinds 1 januari 2022 geen gebruik meer van maken. Dit geldt voor zowel btw als inkomstenbelasting.

Wat is de forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars?

Wat is de forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars?De forfaitaire belastingregeling werd in het leven geroepen voor kleine handelaars zoals bakkers, slagers of caféuitbaters. Deze ondernemers maken meestal geen factuur op voor hun goederen omdat ze verkopen aan particulieren. Voor hen bestaat de mogelijkheid om de verschuldigde btw niet te laten berekenen op basis van reële omzet van hun dagontvangsten, maar door een marge te nemen op hun inkoopfacturen. Je wordt dus niet belast op je reële inkomsten, maar op basis van een forfait.
Heb jij als kleinhandelaar hulp nodig bij je boekhouding? Van Hooff staat voor je klaar.

Voor welke ondernemers heeft deze afschaffing gevolgen?

De forfaitaire belastingregeling is er voor kleinhandelaars uit een aantal specifieke beroepsgroepen. Beroepsgroepen die in aanmerking kwamen voor een forfaitaire grondslag:

 • slager -spekslager;
 • bakker, brood- en banketbakker;
 • caféhouder
 • heren- en dameskapper – herenkapper – dameskapper;
 • schoenhersteller;
 • kleinhandelaar in zuivelproducten – melkventer;
 • kleinhandelaar in levensmiddelen;
 • foornijveraar;
 • consumptie-ijsbereider;
 • exploitant van frietkraam – frituurexploitant;
 • kleinhandelaar in kranten en tijdschriften;
 • kleinhandelaar in diverse textiel- en lederwaren;
 • apotheker. 

 

Neem contact op met Van Hooff

Maakt je onderneming nog gebruik van de forfaitaire belastingregeling? Neem dan tijdig contact op met ons team van experten om de gevolgen voor jou als ondernemer te bekijken. De koffie staat alvast klaar. 

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Copyright © Van Hooff 2021. All rights reserved.