Dit verandert er op vlak van autofiscaliteit

Je bedrijfswagenpark wordt vandaag sneller groen dan ooit, mede dankzij een aantal maatregelen van de regering. Dat heeft een invloed op de aankoop van wagens enerzijds en de investering in laadpalen anderzijds. Van Hooff Boekhouden zocht voor je uit wat die voorwaarden zijn en – vooral – wat de impact is.

Graag advies op maat? Contacteer ons vrijblijvend, we plannen graag een persoonlijk gesprek in. De koffie staat al klaar.

Vergroening van het bedrijfswagenpark.

Koolstofemissievrije personenwagens, zowel nieuw als tweedehands, worden fiscaal aantrekkelijker dan de fossiele varianten. Bereid je tijdig op die omslag voor, dankzij onderstaand overzicht van de verschillende maatregelen.

Wat met bestaande contracten?

In bestaande contracten zal niet worden ingegrepen. Ook voor personenwagens met fossiele brandstof die worden aangeschaft vóór 1 juli 2023, blijft de huidige fiscale aftrek van toepassing. 

Bovendien zal je nog steeds wagens met een verbrandingsmotor kunnen aanschaffen. Het fiscaal voordeel zal echter stapsgewijs worden afgebouwd, om tenslotte helemaal te verdwijnen.

Voor personenwagens op fossiele brandstof aangekocht, gehuurd of geleased tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 zal de aftrekbaarheid beperkt worden tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en herleid worden tot 0 in 2028.

Ook hybride wagens ontsnappen niet aan de wijzigingen. Bij zowel plug-in als gewone hybride wagens, aangeschaft vanaf 1 januari 2023, zullen de benzine en dieselkosten nog slechts aftrekbaar zijn voor maximaal 50%. 

De grootste wijziging vindt echter plaats vanaf 1 januari 2026

Personenwagens, zowel nieuw als tweedehands, aangekocht, gehuurd of geleased vanaf die datum, zullen fiscaal enkel aftrekbaar zijn wanneer deze volledig emissievrij zijn. Let op: ook hybride wagens vallen hieronder!

De fiscale aftrek voor emissievrije personenwagens zal bovendien vanaf 2026 verder afgebouwd worden. Onderstaande tabel illustreert dat. Daarbij is de fiscale aftrek in het jaar van aankoop, huur of leasing geldig gedurende de resterende looptijd van de wagen.

Aftrekpercentage

(%)

Jaar van verwerving, leasing of huur van het voertuig zonder uitstoot

100

2026

95

2027

90

2028

82,50

2029

75

2030

67,50

2031

Bron: Vlaamse Overheid

Benieuwd wat de impact is op het wagenpark van jouw zaak? Van Hooff Boekhouden bespreekt graag met jou de mogelijkheden.

Vergroening van het bedrijfswagenpark: laadpaalinstallatie

Zonder laadpaal geen rijdende elektrische wagen, daarom bestaan er ook tegemoetkomingen voor de installatie van intelligente laadstations.

Als je als onderneming of beoefenaar van een vrij beroep investeert in een publiekelijk toegankelijk laadstation, kan je genieten van een verhoogde kostenaftrek.

Voor investeringen tot 31/12/2022 geldt een aftrekpercentage van 200%. Vanaf 01/01/2023 tot 31/08/2024 daalt het aftrekpercentage naar 150%. 

Wees er daarom op tijd bij, zo ben je zeker van het hoogste voordeel!

Ook particuliere eigenaars of huurders zullen voor de investering van een slimme laadpaal kunnen genieten van een belastingvermindering van 45%. Dit tarief daalt tot 30% in 2023 en tot 15% in 2024. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Bovendien moet – om van het fiscaal voordeel te kunnen genieten – voldaan zijn aan een aantal specifieke voorwaarden.

Meer weten over het voordeel van een laadpaalinstallatie? Contacteer ons.  

Autofiscaliteit bij Van Hooff Boekhouden

Van Hooff Boekhouden beheert sinds 1998 het financiële reilen en zeilen van meer dan 800 klanten. 

Dankzij onze grondige kennis van de fiscale wetgeving missen onze klanten geen enkele aftrekpost of belastingvermindering waar ze recht op hebben. 

Een optimale fiscale situatie leidt tot meer financiële ruimte. En dat betekent: meer groeikansen. Pak de jouwe vandaag nog.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Copyright © Van Hooff 2021. All rights reserved.