Een laadstation installeren voor de auto’s van medewerkers? Geweldig, maar wat met de btw?

Geïnvesteerd in elektrische wagens voor je medewerkers? Top, want dat is een duurzame en fiscaal interessante keuze, maar wat met het opladen van dit wagenpark? Weet dat er bijzondere btw-regels van toepassing zijn bij het installeren van een laadstation en je op het vlak van btw-aftrek met een aantal zaken rekening moet houden. Bij Van Hooff informeren we je graag.

Soms 21% en soms 6% btw

De levering met plaatsing van een laadpaal of een laadpunt kwalificeert als een werk in onroerende staat. Wanneer de levering gebeurt voor een btw-plichtige die een periodieke btw-aangifte indient, zal er gefactureerd worden met btw verlegd. Dat betekent dat de btw verlegd wordt van de leverancier naar de afnemer. Laat je een laadstation plaatsen op de zaak, dan betaal je hier 21% btw op. Kies je ervoor om een laadstation te plaatsen aan of in de privéwoning van je werknemer, dan betaal je slechts 6% btw. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet de woning van je werknemer al langer dan 10 jaar als privéwoning gebruikt worden en zijn er wat regels rond de specifieke plaats van installatie. Zelfs wanneer je een vergoeding vraagt voor het laadstation, blijft het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing. Aarzel niet om je vertrouwde accountant bij Van Hooff te contacteren voor al je vragen. We staan klaar om je verder te helpen.

Wat met de aftrek?

Hoeveel je kan aftrekken van de belastingen hangt af van de situatie. Er zijn verschillende regelingen en mogelijkheden die ondernemers kunnen benutten om fiscale voordelen te behalen bij het installeren van een laadpaal. We bespreken de belangrijkste aftrekmogelijkheden voor ondernemers bij investeringen in laadinfrastructuur, zodat je inzicht krijgt in de potentiële belastingvoordelen.

Een installatie bij de onderneming

De btw is aftrekbaar wanneer de installatie wordt gebruikt voor beroepsmatig gebruik. De btw is volledig aftrekbaar in de volgende gevallen:

 • Als het laadstation enkel wordt gebruikt door bestuurders, zaakvoerders en werknemers van de belastingplichtige onderneming met volledig recht op aftrek;
 • Als klanten of leveranciers van deze belastingplichtige onderneming (al dan niet tegen betaling) het laadstation kunnen gebruiken wanneer ze de belastingplichtige bezoeken;
 • Als derden het laadstation tegen betaling kunnen gebruiken.


Deze kosten zijn geen kosten die betrekking hebben op voertuigen, zodat de algemene aftrekbeperking van maximaal 50% voor personenwagens niet van toepassing is.

Een installatie bij de werknemer

Er is enkel een aftrek indien het laadstation beroepsmatig wordt gebruikt. Er zijn dan 2 mogelijkheden, het verschil zit tussen wel of niet tegen vergoeding. Een mogelijkheid is dat er een deeltje van je nettoloon wordt afgetrokken:

 • Als er wel van je loon afgetrokken wordt:
  • Volledig recht op aftrek van de btw omdat de werkgever btw moet rekenen over de vergoeding (en ten minste over de normale waarde).
  • Een inhouding op het nettoloon wordt gelijkgesteld met een terbeschikkingstelling tegen vergoeding
 • Als er niet van je loon afgetrokken wordt:
  • De btw-aftrek wordt beperkt tot het beroepsmatig gebruik. Het beroepsmatig gebruik wordt op dezelfde manier vastgesteld als het beroepsmatig gebruik van een elektrische wagen die ter beschikking wordt gesteld van de werknemer. 
  • Een vermindering van het brutoloon wordt gelijkgesteld met een terbeschikkingstelling “om niet” (juridische term voor ‘zonder tegenprestatie’, ‘gratis’), aangezien er niets van je loon wordt afgetrokken.

Voor het gebruik

Ook voor het gebruik van elektrische laadpalen zijn er twee mogelijkheden:

Ofwel meet je het verbruik van het voertuig apart van het andere elektriciteitsgebruik. Dan kan het recht op aftrek worden bepaald volgens hetzelfde regime inzake aftrekbaarheid zoals dat van het voertuig, met een maximum van 50% voor personenwagens. 

Als dat niet mogelijk is, meet je het totaal van al je elektriciteitsgebruik. In dit geval dient het aftrekpercentage te worden bepaald onder toezicht van de administratie.

Laadpas

Je kunt als werkgever een laadpas voorzien van een e-mobility service provider (eMP). Wanneer het gaat om het tegemoetkomen in de kosten van thuis opladen, zijn er drie opties:

 • Je gaat voor een rechtstreekse betaling aan de werknemer. De eMP verricht enkel de communicatie. Er is geen recht op aftrek betreffende elektriciteit, wel op de dienst van de eMP.
 • De eMP betaalt de elektriciteit terug aan de werknemer. Je hebt als werkgever geen recht op aftrek betreffende elektriciteit, wel op de dienst van de eMP.
 • De eMP handelt alles in eigen naam af. De prestatie die de eMP verricht ten aanzien van de werkgever wordt onder deze omstandigheden in haar geheel aanzien als de levering van elektriciteit. Hierop geldt een aftrekbeperking met een maximum van 50% voor personenwagens.

Laat je adviseren door Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit

Klinkt dit je allemaal nogal complex in de oren? Weet dat we er bij Van Hooff voor je zijn om duiding en het best mogelijke advies te geven. Maak een afspraak en kom langs. De koffie staat klaar en we leggen je alles haarfijn uit.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Copyright © Van Hooff 2021. All rights reserved.