Je gezinswoning beschermen tegen schuldeisers

Als zelfstandige neem je altijd risico’s bij het ondernemen. Het is belangrijk om je aansprakelijkheid in gedachten te houden, want bij tegenslagen kunnen schuldeisers zich op je privévermogen richten. Wil je voorkomen dat je gezinswoning op het spel komt te staan, dan is een verklaring van onbeslagbaarheid een goed idee. We leggen je graag uit hoe dit werkt.

Een verklaring van onbeslagbaarheid​

Een verklaring van onbeslagbaarheid, die je bij de notaris laat vastleggen, beschermt je tegen derden, waaronder professionele schuldeisers. Let wel, deze bescherming geldt alleen voor schulden die ontstaan na het afleggen van de verklaring. Heb je deze verklaring laten opstellen, dan kunnen professionele schuldeisers je woning niet meer verkopen om hun schulden te vereffenen. Bewarend beslag blijft echter wel mogelijk.

Elke zelfstandige die geen vennootschap opricht en werkt via een eenmanszaak doet er goed aan om de mogelijkheden van deze verklaring te bekijken. Ook voor bestuurders en zaakvoerders van een vennootschap kan het interessant zijn. Zelfs bijberoepers kunnen er baat bij hebben. We bekijken het graag samen met jou.

Wat als je je gezinswoning professioneel gebruikt?

Let op dat alleen je hoofdverblijfplaats wordt beschermd. Je hoeft als zelfstandige trouwens geen volledige eigenaar te zijn; mede-eigenaar of vruchtgebruiker zijn is ook voldoende.

Gebruik je je gezinswoning ook als kantoor, dan gelden de volgende regels: 

  • Gebruik je minder dan 30% van de oppervlakte voor je beroep, dan kan de volledige woning onbeslagbaar verklaard worden.
  • Gebruik je meer dan 30%, dan kan alleen het deel voor privégebruik onbeslagbaar verklaard worden.

Verhuis je, dan gaat de onbeslagbaarheid mee over op de nieuwe woning, mits de opbrengst van de verkoop bij de notaris wordt bewaard. Deze opbrengst blijft beschermd indien de nieuwe woning binnen een jaar na de verkoop wordt aangekocht en als in de aankoopakte expliciet wordt vermeld dat het om een wederbelegging gaat.

Afstand doen kan

Het is ook mogelijk om afstand te doen van de bescherming, bijvoorbeeld om je woning als onderpand te geven voor een krediet bij de bank. Houd er dan wel rekening mee dat je een algemene afstand doet voor alle professionele schulden. Bij een overlijden gaat de onbeslagbaarheid niet over op de erfgenamen.

Meer weten over de verklaring van onbeslagbaarheid?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van deze bescherming en/of heb je ondersteuning nodig, dan staan we bij Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit voor je klaar. We geven je graag uitgebreide informatie en begeleiden je door het hele proces. Kom langs en laat je informeren, de koffie staat alvast klaar.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Copyright © Van Hooff 2021. All rights reserved.