Onroerende werken: wat met de medecontractant en btw?

Heel wat van onze klanten kampen met vragen over ‘werken in onroerende staat’ (WIOS). Logisch, want de wetgeving rond de verlegging van heffing, de verplichte vermeldingen op de factuur en de btw is behoorlijk complex. In deze blog beantwoorden we de belangrijkste vragen waar ondernemers mee zitten en weet dat we bij Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit altijd voor je klaarstaan met een kopje koffie en antwoorden. 

Onroerende werken omvat heel wat

Onder werken in onroerende vallen alle activiteiten die betrekking hebben op het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, afbreken en onderhouden van onroerend goed. Deze categorie omvat eveneens het leveren en plaatsen van roerende goederen die door hun installatie onroerend worden, zoals ingebouwde keukens of badkamers. 

Daarnaast worden ook de volgende werkzaamheden gelijkgesteld aan onroerende werken: 

  • Installatie van centrale verwarming of airconditioning. 
  • Elektrische installatie van een gebouw. 
  • Plaatsing van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten, wastafels, meubels met wasbak, zuigkappen, ventilators, enz., die deel uitmaken van een badkamer of keuken. 
  • Montage van luiken en rolluiken aan de buitenkant van een gebouw.
  • Aanbrengen van vloer- en wandbekleding. 

Weet dat het in principe altijd over het presteren van een dienst gaat en niet over de loutere levering van goederen. Alsnog is het een uitgebreide lijst van activiteiten. Twijfel je of jouw activiteit hieronder valt? Van Hooff Accountancy en Fiscaliteit is er steeds om duidelijkheid te brengen.

Wat met de facturatie?

Als je bovengenoemde werkzaamheden uitvoert voor btw-plichtige klanten, die periodieke btw-aangiftes indienen, wordt de voldoening van de btw verplicht verlegd naar de medecontractant. Op je factuur reken je geen btw aan en vermeld je volgende formulering: 

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.″

Het is echter belangrijk op te merken dat als je hebt gekozen voor de ‘vrijstelling van btw voor kleine ondernemingen,’ de leverancier wel btw in rekening moet brengen. Bedrijven met een omzet lager dan 25.000 euro per jaar, kunnen voor deze vrijstellingsregeling kiezen, maar dit is niet van toepassing op ondernemingen die regelmatig werken in onroerende staat uitvoeren.

Bij Van Hooff Accountancy & Fiscaliteit verzorgen wij de periodieke btw-aangifte. Het gedeelte van de btw dat betrekking heeft op het beroepsmatige aspect van de onroerende werken kan worden afgetrokken.

Wat met werken in onroerende staat aan privéwoningen?

Voor werken in onroerende staat aan privéwoningen ouder dan 10 jaar was je als aannemer tot 31 december 2021 verplicht een attest op te stellen, waarbij de klant verklaarde aan alle voorwaarden om het verlaagde btw-tarief van 6% te bekomen, voldeed. Sinds 1 juli 2022 is dit attest definitief vervangen door een verplichte vermelding op de factuur. 

De volgende vermelding zet je op de factuur: 

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Zit je nog met vragen over werken in onroerende staat?

Heb je nog vragen over dit onderwerp, of ben je niet zeker van je stuk? Maak een afspraak met je vaste accountant bij Van Hooff. Wij denken graag met je mee en gidsen je door het kluwen van regels. De koffie staat alvast klaar.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Copyright © Van Hooff 2021. All rights reserved.