Renovatie – fiscale veranderingen in 2022

De start van het nieuwe jaar markeert traditioneel de ingang van aangepaste of nieuwe fiscale regelgeving. Ook dit jaar is dat niet anders: in dit artikel lees je alles over de wijzigingen rond het BTW attest bij renovatie en de voordelen van alle aard m.b.t. de energiefactuur.

Afschaffing 6% BTW attestering op renovatie

Met een ondertekend BTW-attest gaf de bouwheer aan dat de woning voldeed aan een aantal belangrijke toepassingsvoorwaarden voor het verlaagde tarief van 6% BTW op de renovatie van de woning. Als aannemer moest je dit attest goed bij de factuur bewaren als bewijs tijdens een BTW-controle.

Vermelding op factuur vervangt attest

Dat attest hoef je voortaan niet langer voor te leggen en bij te houden – door de volgende vermelding op te nemen op je factuur, ben je ingedekt:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Tot en met 30 juni 2022 geldt er wel een overgangsperiode, waarin je het attest nog mag gebruiken. Vanaf 1 juli 2022 wordt het definitief afgeschaft.

Meer weten over deze wijziging of welke werken in aanmerking komen voor het verlaagde tarief? We leggen het graag voor je uit.

Mag je vennootschap nog de energiefacturen betalen?

Ja, dat kan nog steeds, enkel de waardering van het voordeel van alle aard zal in bepaalde situaties veranderen.

Sinds 1 januari 2022 mogen de forfaitaire bedragen van het voordeel van alle aard voor verwarming en elektriciteit enkel nog worden toegepast als de vennootschap die de nuts facturen betaalt, ook het onroerend goed zelf ter beschikking stelt. 

Als dat niet zo is, zal het voordeel voortaan gewaardeerd worden tegen de werkelijke waarde.

Is dat voor jouw zaak het geval? Dan overlopen we met jou graag de impact en de mogelijkheden.

De koffie staat al klaar. 

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Copyright © Van Hooff 2021. All rights reserved.